Zasady ruchu drogowego

Dnia 17.09.2019. robiliśmy makietę dotyczącą ruchu drogowego , znaków i wielkich skrzyżowań ,

które są dla każdego dziecka wyzwaniem . Przypomnieliśmy sobie zasadę prawidłowego przechodzenia przez ulicę , a na koniec mogliśmy się wczuć w jeżdżące auta , pieszych i bezpiecznego użytkowania skrzyżowań .

Info

Nasze koncert przygotowuje Lubuskie Biuro Koncertowe

Przedszkole Łaziska Lara