Zajęcia terapeutyczne

Dzieci,które posiadają orzeczenie są objęte zajęciami rewalidacyjnymi, logopedycznymi a także ogólnie pojętą rehabilitacją. Nauczyciele i specjaliści prowadzący w naszej placówce zajęcia w ramach pracy zespołu dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebach kształcenia specjalnego, opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonują wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.

W naszym przedszkolu pracują specjaliści z bardzo wysokimi kwalifikacjami w swoich dziedzinach, a rehabilitacja jest prowadzona przez zespół terapeutyczny składający się ze różnych specjalistów i tak:

  • zajęcia z integracji sensorycznej i rewalidacji prowadzi Pani mgr Natalia Guminna-Milewicz,
  • zajęcia naurologopedyczne i rewalidacyjne prowadzi neurologopeda i oligofrenopedagog Pani mgr Agnieszka Księżyk
  • zajęcia logopedyczne prowadzi logopeda Pani mgr Emilia Wróblewska
  • rehabilitację ruchową prowadzi Pani mgr Marta Słocińska.

Współpracujemy również z gabinetem SENSUS Pani mgr Ewy Alf, która jest psychologiem dziecięcym.

Możemy zatem powiedzieć, że dzieci w naszej placówce objęte są troskliwa i fachowa opieką.

Info

Nasze koncert przygotowuje Lubuskie Biuro Koncertowe

Przedszkole Łaziska Lara