01. Logowanie do strony

02. Wylogowanie ze strony

04. Edycja tekstu na stronie głównej

05. Dodawanie slajdów