Opieka psychologiczno pedagogiczna

W naszym przedszkolu dla dzieci z niepełnosprawnością organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,która polega na rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,wynikających w szczególności z niepełnosprawności lub też zaburzeń komunikacji językowej.

Info

Nasze koncert przygotowuje Lubuskie Biuro Koncertowe

Przedszkole Łaziska Lara